Skrevet 5. november 2016 af Brian Andersen

0

At skære tænder om natten – Hvad er bruksisme og hvad skyldes det?

Mange danskere oplever ofte meget stærke smerter i kæbepartiet og har hovedpine, når de vågner op om morgenen. Langt de fleste slår det hen som et tegn på manglende søvn eller stress, men faktum er, at der er rigtig mange, der oplever at skære tænder om natten. Tilstanden kaldes ’bruksisme’, og der kan faktisk gøres noget ved det, hvis man er opmærksom på problemet. Oplever du også ofte de ovenstående situationer, så kan du få meget mere at vide om bruksisme og behandlingen af selvsamme herunder.

Hvad er ’bruksisme’ egentligt for en størrelse?

’Bruksisme’ er en fagterm i lægeverdenen, der i daglig tale kaldes det ’at skære tænder’. Det er en tilstand, som rigtig mange danskere bøvler med, og det foregår som oftest fuldstændig ubevidst, når man ligger og sover om natten. Det kan være meget ubehageligt for personen, der lider af det, når han/hun står op om morgenen, men det kan også være yderst irriterende for de folk, der skal høre på det midt om natten. At skære tænder om natten, er noget man bør tage relativt alvorligt, da det nødvendigvis betyder, at man slider på tænderne, og det kan derfor være meget skadeligt, hvis man over en længere periode oplever at skære tænder om natten. Bruksisme er ikke noget, man kan gøre for: Det sker fuldstændig ubevidst, og man har absolut ingen kontrol over det, når man sover. I sjældnere tilfælde kan bruksisme også opleves om dagen, hvor man dog naturligvis har lettere ved at opdage problemet. Det er dog også vigtigt at understrege, at langt de fleste tilfælde af bruksisme ikke forekommer særlig voldsomt, da det er et tilbagevendende problem, der kan aktiveres af forskellige ydre faktorer. Af netop denne grund er det også langtfra alle, der søger læge/tandlæge ved bruksisme, da det, som oftest, går over af sig selv.

Opt In Image
Skærer du tænder om natten?
E-magazine.dk anbefaler EKULF NightGuard

Lider du af bruksisme, og vil du undgå at skade dine tænder, så prøv EKULF NightGuard. Den er markant billigere end tandlægernes bideskinner, og fungerer i langt de fleste tilfælde godt.

Årsagerne til bruksisme

Man har i mange år forsøgt at finde ud af, nøjagtigt hvorfor nogle mennesker oplever at skære tænder om natten og andre ikke gør, men man har kunnet konkludere, at der ikke er nogen entydig årsag til bruksisme. Den helt store fællesnævner ved de fleste tilfælde af bruksisme har dog vist sig at være stress, der påvirker kroppen og får den til at reagere på denne uhensigtsmæssige måde. Det er derfor en typisk reaktion på stress, at man begynder at skære tænder om natten. Herudover kan bruksisme også hænge sammen med andre psykologiske årsager, der f.eks. kan tælle depression, som mange danskere er ramt af. Denne uligevægt i sindet kan i den grad påvirke kroppen til at reagere mærkeligt og uhensigtsmæssigt. Nogle fysiologiske faktorer kan også medvirke til, at kroppen bliver stresset til at udføre de uønskede spændinger. Dette kan f.eks. være kroppens reaktion på at blive udsat for alkohol, meget koffein eller rygning, der stresser hele kroppens system. Dermed kan usund livsstil med store mængder alkohol og/eller kaffe og evt. rygning også spille en rolle i, at tilstanden opstår.

Symptomerne på bruksisme: Lider du af det?

Hvis du gentagne gange er vågnet op med lette eller svære smerter fra enten hoved eller kæbepartiet, så kan det være en rigtig god ide at få undersøgt, hvorvidt dette kan stamme fra at du skærer tænder om natten. De gængse symptomer på bruksisme er ofte, at man føler smerte eller ømhed fra kæbepartiet om morgenen, man kan opleve spændingshovedpine, og man kan have ømme tænder. Herudover kan der opleves en tænderskæren om natten, der kan høres tydeligt.

Ømme kæbemuskler

Det mest klare symptom på bruksisme er, at du vågner med svage eller stærke smerter eller ømhed fra dit kæbeparti. Årsagen til disse smerter er, at ansigtets tyggemuskler overanstrenges i de natlige aktiviteter, hvorved de vil smerte. Meget ofte presses kæberne så voldsomt sammen, at man kan opleve den skurrende lyd, der nærmest er blevet synonym med tilstanden. Kæberne er under et meget kraftigt tryk; kraftigere end man ville kunne klare selv i vågen tilstand. Der er derfor ikke noget at sige til, at du vil opleve smerter fra kæberne om morgenen. Denne effekt vil ofte være selvforstærkende, da du træner dine muskler ved at skære tænder om natten, hvorved de kan præstere et større tryk den følgende nat.

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er et andet meget tydeligt træk ved bruksisme. Spændingshovedpinen opstår helt naturligt i forlængelse af de spændinger, som du oplever, når tænderne skæres eller presses sammen i løbet af natten, og spændingerne kan give en meget voldsom hovedpine, der kan påvirke dig hele dagen igennem. Man vil typisk føle hovedpinen som en generel trykken, der strammer hele vejen rundt om hovedet, hvilket gør, at man kan adskille netop denne hovedpine fra f.eks. migræne, der kun vil kunne mærkes på den ene side af hovedet. Oplever du derfor ofte hovedpine fra morgenstunden i kombination med kæbesmerter, så kan det være en klar indikation på bruksisme.

Ømme tænder

Dine tænder lider naturligvis meget stor overlast ved, at de bliver presset meget hårdt sammen i løbet af natten, og dette vil kunne udløse ømme tænder, der kan være ekstra følsomme overfor både kulde og varme. Herudover kan der, hvis trykket er stort nok, opstå revner i tænderne, der på længere sigt kan betyde, at tænderne kan knække. Dette er én af de tydeligste eksempler på, at bruksisme ikke skal tages let på. Hvis man over en lang periode skærer tænder, så slider man efterhånden tænderne ned, og når man først rammer selve nerven, så kan en rodbehandling hos tandlægen være sidste udvej.

Hvordan opdager man bruksisme?

Bruksisme er en utrolig almindelig tilstand, der påvirker mellem 1/5 og 1/10 af alle mennesker i landet. Langt de fleste opdager slet ikke, at de skærer tænder om natten, før de ved et rutinemæssigt besøg hos tandlægen får at vide, at deres tænder har et unormalt og voldsomt slid. Mistænker din tandlæge, at du skærer tænder om natten, så vil du typisk blive bedt om at møde til yderligere undersøgelser for at se, hvorvidt tilstanden ændrer sig. Konstateres dette vil tandlægen forsøge at klarlægge årsagerne til bruksismen og se efter, om der er skader på tænderne evt. ved at tage et røntgenbillede. Først herefter kan en egentlig behandling eller forebyggelse træde i værk.

Der er også en del mennesker, der opdager bruksisme, når de henvender sig til egen læge med de ovennævnte symptomer, hvor især hovedpinen ofte er en medvirkende faktor til, at de søger læge. Lægen vil herefter kunne henvise patienten til en tandlæge, der kan tage den dybere og mere grundige stillingtagen til diagnosen. Der er også andre igen, hvis partnere har oplevet de høje lyde der ofte er forbundet med at skære tænder om natten. Her vil det være meget ligefor at konstatere, at der må være tale om bruksisme.

Hvordan kan du forebygge og modvirke bruksisme?

Hvis du har mistanke om, at du måske er påvirket af bruksisme om natten, så kan det være en god ide at tage sig nogle forhåndsregler, der måske helt kan afhjælpe problemet, inden det for alvor er opstået. Det kan også være en god ide at bruge reglerne mere generelt, således at bruksismen slet ikke påvirker dig fra starten af.

Først og fremmest er det utrolig vigtigt, at du opnår så høj en søvnkvalitet som overhovedet muligt, når du lægger dig på puden om aftenen. Dette kan f.eks. gøres ved at forsøge at holde sig til nogle faste sengetider, undgå at se for meget fjernsyn eller benytte smartphone, inden du går til ro, og sørge for de bedst mulige omgivelser (den rette temperatur, ventilation osv.). Alene det, at have en fornuftig søvnkultur, kan i mange tilfælde forebygge bruksisme, da din krop ikke bliver stresset af det ene eller det andet.

Hvis du stadigvæk oplever gener på trods af en ellers sund søvnkultur, så kan det være, at din krop føler sig stresset, og derfor reagerer med at skære tænder om natten. Derfor kan det være en god ide at udføre nogle afstresningsøvelser, inden du går i seng, ligesom det vil være en god ide at drikke mindre alkohol og kaffe samt at ryge mindre, hvis du gør dette. Alle disse ting er med til at stresse kroppen unødigt og kan være medvirkende faktorer til, at du oplever bruksisme som et problem.

I de lidt sværere tilfælde af bruksisme kan det være en nødvendighed at anskaffe sig en tandbeskytter, således at tænderne i hvert fald ikke tager skade af tænderskæringen. Denne skal helst laves præcis til dig hos din tandlæge, således at den hjælper dig bedst muligt. Dette koster dog ofte mange tusinde kroner, og er måske ikke nødvendigt, hvis det blot er i perioder du oplever bruksisme. Jeg har selv gode erfaringer med at benytte en EKULF NightGuard bideskinne, da det kun er i stressede perioder jeg skærer tænder om natten. Dette bideskinne koster under 300 kr. og afhjælper problemet hos mig. Det er dog under alle omstændigheder en god ide at gå regelmæssigt til tandlægen, hvis du oplever store problemer med bruksisme, da tandlægen kan undersøge, om tænderskæringen bliver værre eller bedre, og i så fald kan afdække, hvad det medvirkende problem til tilstanden er. Generelt set er det en rigtig god ide at involvere en tandlæge, hvis du har dig selv mistænkt for at skære tænder om natten.

Hvordan behandles bruksisme professionelt?

Alle tilfælde af bruksisme er forskellige, da man, som tidligere nævnt, ikke har en generel diagnose, der kan forklare, hvorfor tilstanden opstår hos nogle folk. Der er dog nogle behandlingsmuligheder, der er mere velegnede end andre, hvis du oplever, at en eller flere af de nedenstående faktorer kan være en del af årsagen til dine problemer.

  • Stress: Hvis du mener, at bruksismen opstår i perioder, hvor du er meget stresset, så kan du lave forskellige afstresningsøvelser, der vil kunne hjælpe din krop til at finde ro. Dette kan både ske ved egen hjælp (mange øvelser ligger på Google), eller det kan være nødvendigt at søge professionel hjælp til at skabe det rette program til dig. Her er det i høj grad et spørgsmål om at prøve sig frem: Som udgangspunkt kan du ikke gøre noget galt – tværtimod.
  • Slid på tænderne: Hvis dine tænder er voldsomt mærkede af tænderskæringen, så kan det være nødvendigt at få lavet kroner eller broer på tænderne hos en tandlæge for at få rettet op på problemet. Derudover vil det i mange tilfælde være særdeles brugbart at få fabrikeret en bidskinne specifikt til dig, hvis bruksismen er mere alvorlig. Også dette kan en tandlæge hjælpe dig med, og det er ikke nogen skam at sove med en sådan skinne – den kan i mange tilfælde hjælpe dig til et bedre liv.
  • Medicin: Forskellige typer af medicin kan være medvirkende til, at du oplever at skære tænder om natten. Hvis din læge, efter at have tilset dig, har medicinen under mistanke, så kan det være nærliggende at forsøge en anden behandlingsform, der ikke involverer den kritiske medicin.
  • Søvnapparat: I specielle tilfælde kan man regulere tænderskæringen med et specielt apparat, der måler dine kæbers muskelaktivitet i løbet af natten, og dermed regulerer trykket, således at sliddet på tænderne bliver mindre. Denne metode bruges sjældent, da den som oftest er meget og upraktisk for de fleste.

Kommer man sig over bruksisme?

I rigtig mange tilfælde kan man med hjælp fra sin tandlæge få slået fast, hvilke årsager, der ligger til grund for tænderskæringen om natten. Dermed kan man få modvirket de faktorer og blive fri for bruksismen, men det kan omvendt også vende tilbage i det moment, hvor man evt. falder tilbage i det samme mønster, man havde inden modvirkningen. Bruksisme er ikke en sygdom, som man kan medicinere sig ud af, og derfor er langtidsudsigterne med tilstanden også meget overladt til dig selv og din krop: Hvis du kan finde årsagerne og reagere på dem, så vil kroppen også vende tilbage til dens normale stadie. Omvendt kan bruksisme også være noget, du må lære og leve med, hvis ikke man kan finde ud af årsagen. Dette er dog langt fra verdens undergang, da værktøjer som bidskinner og deslige kan gøre, at symptomerne bliver mindre slemme og til at leve med. Det er dog bare vigtigt, at du søger hjælp hos din tandlæge i samme øjeblik, du bliver opmærksom på problemet, da en hurtig udredning lettere kan hjælpe dig af med den dårlige tilstand, således at du igen kan være i dig selv og din krop.


Om forfatteren

Brian Andersen

er en af initiativtagerne til E-magazine, idet han synes der mangler et alternativ til de etablerede medier. Brian interesser sig primært for ny teknologi, herunder mobiltelefoner, TV samt gadgets i alle former. Han interesserer sig også for film, og nogle vil måske ligefrem mene, at han er lidt af en nørd.Back to Top ↑