naboens hund gør

Skrevet 21. august 2016 af Brian Andersen

Naboens hund gør og hyler konstant – Hvad gør jeg?

Det siges, at hunden er menneskets bedste ven, og dette er i mange tilfælde også sandt. I nogle tilfælde kan hunden dog også være menneskets værste fjende. Dette er især tilfældet, hvis naboens hund gør eller hyler kl. 3 om morgenen, og du ikke kan sove for larmen.

Det er måske langt fra første gang, og naboen synes måske ikke selv at det er et problem, og tager ikke selv hånd om det. Du har brug for at få noget søvn, da larmen om natten gør, at du er træt hele dagen. Det er tid til handling, tid til at du selv får løst problemet med naboens gøende hund.

I denne artikel kigger vi derfor nærmere på hvilke muligheder du har, samt hvordan du griber det bedst muligt an, uden at ødelægge dit forhold til naboen.

Naboens hund gør – tal med din nabo

Inden man begiver sig ud i videre tiltag, såsom anmeldelse til politiet eller dyreværnet, anbefaler jeg at du først tager en snak med din nabo. Især hvis du ellers har et godt forhold til din nabo, så kan problemet ofte løses med en fornuftig snak. Måske er naboen slet ikke klar over, hvor meget hans gøende hund generer dig. Men inden du tager en snak med naboen, er der lige et par ting du skal være opmærksom på.

Før du marcherer over til naboen, så tag lige en dyb indånding. Under samtalen ønsker du at være rolig og fattet, og i første omgang ikke lade dine frustrationer gå ud over naboen. Overvej hvad du vil sige, og find frem til nogle vigtige pointer, som du ønsker at fremhæve under samtalen. Hvis du lader irritationen tage over, risikerer du at sige ting som du måske vil fortryde senere, og som måske vil optrappe konflikten yderligere. Hvis du fremstår som irriteret og aggressiv, vil din nabo med stor sandsynlighed reagere på samme måde, og dette er ikke hensigtsmæssigt for sagens videre forløb.

Vær respektfuld, ikke truende og fremhæv alligevel dine pointer i klar tale.

Gå som udgangspunkt ud fra, at din nabo ikke er klar over, at hans hund gør. Nogle ved det måske ikke, da de er på arbejde hele dagen hvor hunden gør, eller måske er de bare ikke klar over, hvor højt det faktisk er hos dig.

Forklar naboen virkningerne af at hans hund gør. Dette behøver ikke være super detaljeret, men du vil have ham til at forstå, at det virkelig er et problem for dig – udover det faktum, at det er irriterende at høre på. Hvis naboens hund gør om natten, så fortæl fx. at det går ud over dit arbejde, da du ikke er udhvilet næste dag. Fremhæv punkter som naboen kan relatere til, og vær ærlig omkring problemet.

Efter en forhåbentlig konstruktiv samtale, så husk at takke naboen for at være lydhør overfor problemet, og for at være villig til forandring. Dette vil opmuntre din nabo, og måske få ham til at gøre endnu mere for at løse problemet. En hensynsfuld nabo vil være mere end villig til at arbejde på at løse problemet, men du bliver også nødt til at have en smule tålmodighed. Hvis naboens hund gør, er det ikke noget han kan ændre på en dag eller to. Giv naboen et par uger, og hvis der ikke er sket ændringer kan du evt. forsøge med en samtale mere.

Hvis der er gået længere tid, og der ikke er sket ændringer, eller naboen slet ikke er lydhør overfor problemet, må du forsøge at løse problemet på en anden måde.

Politianmeldelse – hvad kræver det

Hvis du har forsøgt at løse problemet med at naboens hund gør, men uden resultat, er det en mulighed at lave en politianmeldelse. Bestemmelserne på dette område er faktisk ret klare, og findes i hundelovens §4. Her fremgår det, at det er hundeejerens ansvar, at sørge for at hunden ikke generer naboerne. Hvis ejeren ikke laver op til dette ansvar, kan man melde ham til politiet. Politiet kan derefter pålægge ejeren at holde hunden indendørs, eller i yderste konsekvens fjerne hunden.

Her er et uddrag fra hundelovens §4, hvor ovenstående fremgår.

“Hvis der indgives klage til politiet over en hund, som forstyrrer de omkringboende, er der mulighed for, at politiet kan meddele besidderen af hunden et pålæg om at holde hunden indelukket eller – hvis dette ikke hjælper, eller hvis hunden allerede holdes indelukket – at lade hunden fjerne, jf. § 4, 1. pkt.”

Som det ses af uddraget, er der i loven mulighed for at løse problemet med at naboens hund gør, men praktisk på området viser at der skal en del til, før politiet griber ind. Det er således ikke nok, at en enkelt nabo føler sig generet af en hunds gøen eller hylen. Kun grovere tilfælde af gentagen eller vedholdende gøen eller hylen kommer i betragtning, og problemet skal være så stort, at naboernes ro kan siges at være forstyrret. Ulemperne skal med andre ord være væsentlige, hvilket vurderes individuelt fra sag til sag.

For at give dig en idé om hvor stort problemet skal være, kommer her et par eksempler på afgørelser på området:

En hundeejers klage over politiets påbud blev afvist, da ”man lagde vægt på, at 8 ud af 9 naboer følte sig generet, og at politiet ved besøg på ejendommen konstaterede gøen.”

I et andet tilfælde blev politimesterens påbud ophævet, fordi ”ulemperne fra hundene ikke vurderedes at være væsentlige, da kun to naboer mente, at hundene var til gene, mens fem andre naboer ikke mente, at dette var tilfældet.”

Det kan derfor være en fordel, at tale med de omkringliggende naboer, inden man laver en politianmeldelse, for at høre om de også er generet af at naboens hund gør. Hvis de også føler sig generet, kan man lave en samlet politianmeldelse, hvilket øger chancen for at politiet tager anmeldelsen alvorligt.

Anmeldelse til dyreværnet

Grunden til at en hund gør er ofte, at hunden har det dårligt psykisk. Hvis du mener, at grunden til at naboens hund gør, skyldes at hunden ikke bliver passet ordentligt, kan du anmelde sagen til Dyreværnet. Du kan vælge at lave en anonym anmeldelse, for ikke at skade forholdet til naboen mere end højst nødvendigt.

Når du har lavet en anmeldelse vil Dyreværnet besøge naboen, og vurdere om hundens gøen skyldes misrøgt. Det skal hertil bemærkes, at Dyreværnet ikke har beføjelser til at fjerne hunden, men kun kan tage en snak med ejeren omkring problemet. Hvis dyreværnet vurderer at hunden misrøgtes, vil de kontakte politiet som herefter overtager sagen.

Dette var vores bud på hvad du kan gøre, hvis du er generet af at naboens hund gør. Har du erfaringer på området, hører vi gerne om dem. Skriv derfor gerne en kommentar til artiklen, og vær med til at hjælpe andre der er generet af naboens hund med at løse problemet på bedste vis.


Om forfatteren

Brian Andersen

er en af initiativtagerne til E-magazine, idet han synes der mangler et alternativ til de etablerede medier. Brian interesser sig primært for ny teknologi, herunder mobiltelefoner, TV samt gadgets i alle former. Han interesserer sig også for film, og nogle vil måske ligefrem mene, at han er lidt af en nørd.Back to Top ↑